....ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว....
 

 

งานกาชาดประจำปี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 12-20 มกราคม 2552

งานช้างชัยภูมิคืนถิ่น งานเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง พร้อมการประกวด "ธิดาช้าง" ณ.วันที่ 11 มกราคม 2552

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายถาวร พรหมมีชัย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมภรรยา

และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนะ นพสุวรรณ พร้อมภรรยา

ร่วมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ พร้อมคณะผู้บริหารฯ

และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ท่านผู้ว่า ถาวร พรมหมีชัย มอบรางวัลแด่ธิดาช้างประจำปี 2552

ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย รับมอบประกาศนีย์บัตรเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยขบวนการละเล่นพื้นบ้านสมัยโบราณ แต่ละชนิดของเด็ก ๆ สมัยนั้น

ขบวนรถตบแต่งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่าง ๆ ของแต่ละแห่ง

ไฮไลท์ของงาน "มหกรรมช้างชัยภูมิคืนถิ่น" พร้อมการแสดงความสามารถของเหล่าขบวนช้าง และงานเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง

 

เหล่าพรานช้าง และช้างต่างยินดียิ่งกับงานนี้ ด้วยความปลาบปลื้มอย่างยิ่ง ปีหน้าพบกันใหม่

 

 

 

copyright@2007 -2009 : baankrajeaw.com all right reserved.