....ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว....
 

 

 

ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ โดยคุณคำรณ หว่างหวังสี พร้อมทีมบันทึกภาพรายการ เดินทางมาบันทึกเทป ที่ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

นายสุธี ทองแย้มนายอำเำภอเทพสถิต และนายมานิต เพชรล้ำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ให้การต้อนรับ พร้อมกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 

 

 

ยุวมัคคุเทศน์ รอให้การต้อนรับเทศกาลดอกกระเจียวงาม และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม กับคณะบันทึกเทปรายการ

 

 

 

 

กลับหน้าแรกชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว