....ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว....
 

 

 

คณะท่านผู้ว่าการคุณพรศิริ มโนหาญ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะให้เกียรติแวะเยี่ยมชม "ทุ่งดอกกระเจียว" เมื่อ 4 สค. 50

โดยมี ผอ.ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผอ.กองเลขานุการผู้ว่าการฯ, ผอ.อุดม เมธาธำรงค์ศิริ ผอ.ภูมิภาคตะวันอกเฉียงเหนือ

ผอ.อรรถพล วรรณกิจ ผอ.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1, ผอ.ณัฐธีรา ขจรเสรีลิขิตกุล ผอ.ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว

และนายภูดิศ ศิริภาณุภัค ผู้บริหาร "บ้านไร่อิงดอย" ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก ชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว