....ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว....
 

 

ยินดีต้อนรับสู่เวทีกลาง การประกวด "ธิดาพญาแล" ประจำปี 2553

ความยิ่งใหญ่ อลังการ ปีนี้ บนเวทีกลางการประกวด พบ แสง สี เสียง มหึมา ครั้งแรกของจังหวัดชัยภูมิ

โดยท่านที่ปรึกษาฯ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายธีวรา วิตนากร ประธานดำเนินการการประกวดในปีนี้

และท่านนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ พร้อมคณะผู้บริหารฯ กล่าวรายงานประธานในพิธีฯ

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวันชัย สุทธิวรชัย ประธานพิธีการจัดงาน

กล่าวเปิดงาน ณ.วันที่ 17 มค. 53 บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลาว่าการจังหวัดฯ

คณะกรรมการให้คะแนนตัดสินรอบคัดเลือก จากหลากหลายสาขาอาชีพ พร้อมคณะกรรมการจากสื่อมวลชนฯ

 

มงกุฏ และถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดฯ เชิญรางวัลต่าง ๆ โดยเจ็ดสาวงามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าประกวดต่างแสดงความสามารถร่ายรำ และการพลัตต์กอล์ฟ

ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย

 

 

 

พิธีกรดำเนินการโดยปชส.อบจ.ชัยภูมิ

คุณธฤษวรรณ มาตกุล และคุณจิรวรรณ อัศวจุฑารัตน์

เชิญนายสุรินทร์ อุมารังสี ปลัดอบจ. นายสมชาย จริยานันท์กุล รองนายกอบจ.

พร้อมสาวงามจากอบจ.ร่วมเชิญรางวัล

สำหรับผู้เข้ารอบการประกวดฯ

 

 

ท่านผู้ว่าฯวันชัย สุทธิวรชัย มอบสิ่งของแทนคำขอบคุณแก่กรรมการการประกวดคุณมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ

ผู้ชนะเลิศสองนางงามมิตรภาพรับรางวัลร่วมกัน จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯนายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ

กรรมการสายสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รับมอบของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายวันชัย สุทธิวรชัย

นายสมศักดิ์ ชุมหมื่นไวทย์(ประธานชมรมสื่อมวลชนจ.ชัยภูมิช่อง 9 เดลินิวส์)คุณโชษิตา จารุโชติรัตนสกุล นายสุทธิพงษ์ เสฏฐรังสี(นสพ.คมชัดลึก)

นส.นิภา เหล่าปาลี(ผจก.ออนไลน์),นายสมนึก เป็งสาย(นสพ.เมืองชัยภูมิ), นส.ณภัทร ยอดกลาง(จากปชส.จ.ชัยภูมิ)

ผอ.ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอบจ.ชัยภูมิ นายมานะชัย ร่วมจับฉลากมอบรางวัลผู้โชคดีทางบ้านที่เข้าร่วมงาน

 

ผู้โชคดีทางบ้านรับรางวัลจักรยานจากท่านผู้ว่าฯ วันชัย สุทธิวรชัย

 

สาวงามเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย

นส.วิไลลักษณ์กิ่งพงษ์ษา,นส.ณัศรา รูปชัยภูมิ,นส.วัชราภรณ์ ปรางชัยภูมิ,นส.ชณิดาภา วงษ์ษาเภา, นส.กฤติยาณี ขวัญบุญจันทร์

หนึ่งใน 5 สาวงามจับคำถามจากคณะกรรมการฯ
สาวงามแต่ละนางตอบคำถามจากคณะกรรมการฯ
สาวงามต่างตอบคำถามชิงชัยชนะ

 

ธิดาพญาแลปี 2552 น.ส.ธัญวดี บัลลังก์สุข กล่าวอำลาจากการครองตำแหน่งครบ 1 ปี

 

นายกสุริยน ภูมิรัตนประพิณ มอบรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รองนายกฯสมชาย จริยานันทกุล มอบรางวัลรองอันดับ 4 ท้องถิ่นจังหวัดนายสุชาติ สบาย มอบรางวัลให้รองอันดับ3 และรองผบก.ภจว.ชัยภูมิ พตอ.ประทีป กิจวัฒนะมอบรางวัลรองอันดับ 2

 

สองสาวงามใจจดจ่อกับกการชิงตำแหน่ง "ธิดาพญาแล"

ธิดาพญาแล ปี2553 ได้แก่....

น.ส.วิไลลักษณ์ กิ่งพงษ์ษา (น้องเบียร์No. 2)

รองฯ และขวัญใจช่างภาพได้แก่...

น.ส.ณัศรา รูปชัยภูมิ (น้องเบลNo. 21)

คุณสุรพงศ์ สวัสดิผล สือจากช่อง NBT

และคุณณภัทร ยอดกลาง

เจ้าหน้าที่ปชส.จังหวัดฯ

กรรมสายสื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกับนางงามทั้งห้า

ข้อมูลสายสื่อมวลชน : คุณสุรพงศ์ สวัสดิผล จากช่อง NBT และนสพ.ข่าวสด เจ้าหน้าที่ปชส.จังหวัดชัยภูมิ

ภาพ - ข่าว : ภูดิศ ศิริภาณุภัค
พิธีกรสาวสวยประจำศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอบจ. คุณธฤษวรรณ มาตกุล

 

 

กลับหน้าแรกชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว

 

copyright@2007 - 2010 : baankrajeaw.com all right reserved.